کلمات کلیدی
نویسنده: kiasabt - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 155
مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت
وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد.
1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت
1. دو نسخه اظهار
نویسنده: fekre - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 86
شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی
خدمات، به هرگونه فعالیت یا مزیت می گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.مجموعه ای از فعالیت های کم و بیش ناملموس است که معمولا و نه لزوما در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می شود.
از ویژگی های مهم خدمت، آن است که نمی توانید آن را لمس کنید، ببینید، بچشید، بشنوید یا احساس کنید بلکه تنها می توانید آن را تجربه کنید.به عبا